سبد خرید شما
نماد جایگزین را ببندید
"We’re Dressing People With Culture" "We’re Dressing People With Culture"

مناسب

دستیابی به تناسب سفارشی ، از زمان ایجاد لباس ، به اتصالات متعددی نیاز دارد.

ابتدا اتصالات اسکلت در جایی قرار می گیرد که برش مناسب بودن لباس شما را بررسی می کند. بعد ، اتصالات رو به جلو قرار می گیرد ، جایی که تمام تغییرات عمده مانند صورت و جیب ایجاد می شود.

سرانجام ، اتصالات "پایان میله پایان" در جایی قرار می گیرد که لباس جدا از دوخت های جزئی مانند سوراخ های دکمه کاملاً تمام شود. نکته مشترک در تمام مراحل مارک SARTORIA NAPOLETANA ، تمرکز بر رضایت بالای مشتریان ما است. از آنجا که خیاطی یک فرایند کاملاً شخصی است ، این لباس به خوبی اهداف پوشاک و ترجیحات فردی او را نشان می دهد.
"اگر کت و شلوار سفارشی نیست ، در واقع مال شما نیست"

انیس İNCİ
موسس شرکت و خیاط خصوصی