سبد خرید شما
نماد جایگزین را ببندید
"We’re Dressing People With Culture" "We’re Dressing People With Culture"

کیف عینکی طرح دار Cacioppoli Paisley

650.00 TL

  • ماده: 100٪ پنبه مصری توسط  Cآکیوپولی
  • رنگ: نشان داده شده است
  • ابعاد: 7.5cm x 17cm
  • مارک: سارتوریا ناپولتانا
  • دست ساز در ایتالیا

در اینجا مجدداً از پنبه 100٪ مصری استفاده شد و به عنوان جعبه عینک ساخته شد. از عینک آفتابی خود با سبک محافظت کنید. اگر در جیب سینه کت شما بپوشید، جایگزینی برای مربع جیبی سنتی می شود.