سبد خرید شما
نماد جایگزین را ببندید
"We’re Dressing People With Culture" "We’re Dressing People With Culture"

کیف عینک راه راه آبی 3 باند

300.00 TL

  • ماده: 100٪ پنبه مصری
  • رنگ: نشان داده شده است
  • ابعاد: 7.5cm x 17cm
  • مارک: سارتوریا ناپولتانا
  • دست ساز در ایتالیا
٪ 100 پنبه مصری در اینجا دوباره مورد استفاده قرار گرفت و به عنوان کیف عینک ساخته شد.  از عینک آفتابی خود با استایل محافظت کنید. در جیب سینه ژاکت خود پوشیده شده ، جایگزینی برای مربع جیبی سنتی می شود.