سبد خرید شما
نماد جایگزین را ببندید
"We’re Dressing People With Culture" "We’re Dressing People With Culture"

Sera' Fine Silk - میدان جیبی "او را طوری دوست داشته باش که داری از دستش می دهی".

2,750.00 TL

  • 100% ابریشم ایتالیایی با کیفیت بالا
  • ساخت ایتالیا در منطقه معروف کومو
  • لبه های دستی
  • 43 cm × 43 سانتی متر
  • دستورالعمل مراقبت: تمیز کردن خشک
  • برند: Sera' Fine Silk