سبد خرید شما
نماد جایگزین را ببندید
"We’re Dressing People With Culture" "We’re Dressing People With Culture"

دکمه سر دست گره ابریشم

400.00 TL

  • جنس: 100٪ ابریشم
  • رنگ: زرد
  • مارک: سارتوریا ناپولتانا
  • دست ساز در فرانسه
  • تحویل در جعبه آن
گره های ابریشم گزینه استفاده از دکمه های سر دست سبک را که جذابیت بصری را حفظ می کنند ، برای آقایان واقعی فراهم می کند. این جفت دکمه سرآستین مقرون به صرفه تطبیق پذیری هدیه شما را در تطبیق دکمه سر دست با پیراهن های مختلف فراهم می کند. دکمه های دکمه سر دست زیبا به نظر می رسد یک جفت چوب است ، اما مطمئناً شما را سنگین نمی کند ، زیرا با میهمانان شام مخلوط می شوید. این دکمه های سرسبز ابریشمی را به علاقه مندان به سبک که ترجیح می دهند وقت خود را صرف حفظ ظاهر دکمه های سر دست فلزی نکنند ، بدهید.