سبد خرید شما
نماد جایگزین را ببندید
"We’re Dressing People With Culture" "We’re Dressing People With Culture"

دکمه سرآستین فقط فلزی

3,450.00 TL

پیچ و تاب بسیار خوبی در مورد دلخواه قدیمی این دکمه سرآستین های فلزی ساده دارای روکش برس خورده است. زیبا و دمدمی مزاج مطمئناً حس سرگرمی را به پیراهن شما اضافه می کنند.
  • جنس: فلز پایه با صفحه
  • ابعاد: 16mm x 16mm
  • وزن: 12.3g
  • برند: Enis Inci ⎮ Sartoria Napoletana
  • ساخت بریتانیای کبیر