سبد خرید شما
نماد جایگزین را ببندید
"We’re Dressing People With Culture" "We’re Dressing People With Culture"

مورد سیگار برگ چوبی گل رز

600.00 TL

  • مواد: گل رز
  • ابعاد: مناسب برای حداکثر 46 سیگار برگ
  • می تواند تا 2 یا 3 سیگار جای دهد
  • مارک: BigBen (حدود دهه 80)
  • وضعیت: با خراش های کوچک استفاده می شود