سبد خرید شما
نماد جایگزین را ببندید
"We’re Dressing People With Culture" "We’re Dressing People With Culture"

کیف سیگاریلو مونت کریستو قدیمی

750.00 TL

  • جنس: چرم گوساله
  • رنگ: زرد
  • ابعاد: مناسب حداکثر 6 سیگاریلو
  • برند: مونت کریستو
  • وضعیت: با خراش های کوچک استفاده می شود