سبد خرید شما
نماد جایگزین را ببندید
"We’re Dressing People With Culture" "We’re Dressing People With Culture"

کیف سیگار چرم قدیمی

800.00 TL

  • جنس: چرم گوساله
  • ابعاد: مناسب برای حداکثر 54 سیگار برگ
  • می تواند تا 2 یا 3 سیگار جای دهد
  • وضعیت: با خراش های کوچک استفاده می شود